บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นชื่อที่ถูกเสนอขึ้นในเดือน กันยายน 2555 กลุ่ม KSK Berhad ได้เริ่มเข้าสู่ตลาดประกันภัยไทยตั้งแต่ดือนสิงหาคมปี 2544 ซึ่งได้รับมาจาก บริษัท เอเชียไดนามิก ประกันภัย จำกัด โดย Kurnia Damai Sdn Bhd. หลังจากที่ได้เข้าซื้อกิจการจาก บริษัท เอเชียไดนามิกประกันภัย จำกัด ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด และเปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบันในกลุ่มเดียวกันเพื่อปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่
 
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางธุรกิจในกรุงเทพ เพื่อให้บริการลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทได้จัดตั้งสาขาและ ศูนย์บริการทั่วประเทศ บริษัทที่เป็นพันธมิตรมีตัวแทนรวมมากถึง 1,000 ราย และ มีอู่บริการถึง 400 ราย โดยมีพนักงานมากกว่า 200 คนพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้า และบริษัทพันธมิตร
 
 

 

 
PRUDENT & ASSOCIATE CO.,LTD.
บริษัท พรูเด้นท์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
321/69 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อเรา
Tel : 0-2285-4837-9
Fax : 0-2285-4840
Email : support@prudentbroker.com
Line@ : @prudentbroker