บริษัท พรูเด้นท์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2533 สำนักงานปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 321/69 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 • ทุนจดทะเบียน                 5,000,000.-  บาท
 • วัตถุประสงค์                   ประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัย
 • กรรมการบริหารของบริษัท

  1.  นายนิธิศ          จำนงค์อาษา

 • เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

  1.  นายนิธิศ            จำนงค์อาษา      กรรมการผู้จัดการ
  2.  นางภัณฑาภรณ์     จำนงค์อาษา      ผู้จัดการทั่วไป
  3.  นายชัยวัฒน์  ทอย  จำนงค์อาษา      ที่ปรึกษาบริษัท

        บริษัท พรูเด้นท์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด  ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ให้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยครบทุกประเภทมาตั้งแต่ปี 2523 ภายใต้ชื่อ บริษัท พรูเด้นท์-โบรกเกอร์ จำกัด ต่อมาได้ดำเนินการเปลื่ยนชื่อเป็น บริษัท พรูเด้นท์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ในบี 2533 ตลอดระยะเวลา 27 ปี บริษัทฯ ให้บริการแนะนำการประกันวินาศภัยทุกประเภท พร้อมทั้งเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษัทประกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเป็นหลัก ประเภทของการประกันภัยซึ่งบริษัทฯ ให้บริการจัดทำประกัน ดังนี้
 
1. การประกันอัคคีภัย
2. การประกันภัยรถยนต์
3. การรับประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล และตัวเรือ
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
    4.1. การประกันภัยโจรกรรม
    4.2. การประกันภัยสำหรับเงิน
    4.3. การประกันความไม่ซื่อสัตย์พนักงาน
    4.4. การประกันภัยกระจก
    4.5. การประกันภัยแผ่นป้ายโฆษณา
    4.6. การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    4.7. การประกันภัยสิทธิการเช่า
    4.8. การประกันภัยความเสียหายเมื่อธุรกิจหยุดชะงัก
    4.9. การประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด
5. การประกันภัยงานวิศวกรรม
    5.1. การประกันภัยการก่อสร้าง
    5.2. การประกันภัยอุปกรณ์อีเลคโทรนิค
6. การประกันภัยเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงาน
    6.1. การประกันอุบัติเหตุ และชีวิตกลุ่ม
    6.2. การประกันสุขภาพ
 
สำหรับประเภทการประกันภัยดังกล่าว หากท่านสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด
Tel. 02-285-4837-9, 02-285-4826-7, Fax. 02-285-4840 Email Address : support@prudentbroker.com
 
 
 
PRUDENT & ASSOCIATE CO.,LTD.
บริษัท พรูเด้นท์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
321/69 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อเรา
Tel : 0-2285-4826-7, 0-2285-4837-9, 0-2285-4834
Fax : 0-2285-4840
Email : support@prudentbroker.com