ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ
 
ความคุ้มครอง 
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความคุ้มครองต่อรถยนต์ 
ประเภทการประกันภัย
ทรัพย์สิน 
บุคคล 
รถหาย
ไฟไหม้ 
การชน 

-

 

-

-
-
-

-
-

 
 
PRUDENT & ASSOCIATE CO.,LTD.
บริษัท พรูเด้นท์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
321/69 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อเรา
Tel : 0-2285-4837-9
Fax : 0-2285-4840
Email : support@prudentbroker.com
Line@ : @prudentbroker