นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการโดยคนไทย ที่มีความมั่นคงทางด้านการเงิน มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการรับประกันวินาศภัยมา กว่า 77 ปี

ปัจจุบัน บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท และทุนจดทะเบียน ที่เรียกชำระแล้ว 300 ล้านบาท มีเงินกองทุนทั้งสิ้น เกินกว่า 1,800 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวมมากกว่า 3,000 ล้านบาท โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ชั้นที่ 25-27 100/48-55 อาคารสาธรนคร สาธรธานีคอมเพล็กซ์ ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพมหานคร มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งในเขตปริมณฑล และภูมิภาค 27 แห่ง บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่เกณฑ์ “ดีเยี่ยม” เป็นปีที่ 5
 
 

 

 
PRUDENT & ASSOCIATE CO.,LTD.
บริษัท พรูเด้นท์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
321/69 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อเรา
Tel : 0-2285-4837-9
Fax : 0-2285-4840
Email : support@prudentbroker.com
Line@ : @prudentbroker