บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด(มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดด้านประกันสุขภาพของประเทศไทยที่ส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอันดับสองของกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญนานกว่า 30 ปี ด้วยฐานะการเงินที่มั่นคง การให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง บุคคลากรมืออาชีพของบริษัทพร้อมเสมอที่จะให้บริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และตั้งมั่นในนโยบายการบริหารจัดการ ที่เน้นชื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม
 
ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทประกันสุขภาพที่ดีที่สุดของประเทศ และพันธกิจที่จะให้หลักประกันความมั่นคงแก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยจากการได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด(มหาชน) ได้เตรียมแผนคุ้มครองการประกันสุขภาพที่หลากหลายครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในยามที่คุณได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยด้วยเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ที่คุณสามารถเลือกซื้อได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อให้คุณสบายใจ ยามที่คุณไม่สบายกาย บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดของคนไทยที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือกรมธรรม์กว่า3 ล้านราย จากเครือข่ายตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพกว่า 20,000 คน และสาขากว่า 250 แห่ง คลอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ให้บริการคลอบคลุมทุกประเภทของการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย และประกันสุขภาพ ด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า 100,000 ล้านบาทและได้รับการจัดอันดับความมั่นคงทางการเงินระดับ A- จากสถาบัน Standard & Poor’s
 
 

 

 
PRUDENT & ASSOCIATE CO.,LTD.
บริษัท พรูเด้นท์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
321/69 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อเรา
Tel : 0-2285-4837-9
Fax : 0-2285-4840
Email : support@prudentbroker.com
Line@ : @prudentbroker