การประกันภัยเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงาน
 
 
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)
 
ความคุ้มครอง
คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง และทุกสถานที่ทั่วโลกที่ทำให้เกิดความบาดเจ็บแก่ร่างกาย สูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสำคัญ หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง โดยคุ้มครองตามทุนประกันภัยในแผนต่างๆ ที่ท่านเลือกซื้อ

ค่ารักษาพยาบาล
ผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินทุนประกันภัยในแผนต่างๆ ที่เลือกซื้อ
 
คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย
ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการบริหาร ผู้จัดการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท ผู้ทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว ฯลฯ โดยผู้เอาประกันภัย จะต้องมีอายุระหว่าง 16-60 ปี
 
วงเงินเอาประกันภัย (บาท)
ความคุ้มครอง 
แผนเอาประกันภัย 
PREMIER
SAVE
ECONOMY
STANDARD
อ.บ. 2
อ.บ. 2
อ.บ. 1
อ.บ. 2
A
B
C
1. การสูญเสียชีวิต
2,000,000
500,000
300,000
1,000,000
700,000
200,000
2. การสูญเสียอวัยวะและสายตา
2,000,000
500,000
300,000
1,000,000
700,000
200,000
3. ทุพพลภาพถาวร
2,000,000
500,000
300,000
1,000,000
700,000
200,000
4. ค่ารักษาพยาบาล
80,000
20,000
20,000
60,000
50,000
20,000
5. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
1,000,000
250,000
200,000
500,000
300,000
200,000
6. การขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์
300,000
100,000
100,000
200,000
200,000
100,000
เบี้ยประกันภัย
(รวมภาษีและอากร) 
3,900
11,000
700
2,150
1,650
600
 
ฟรี  สำหรับ PREMIER PLAN และ SAVE PLAN ทุนประกันภัยเพิ่มขึ้น 5% ทุกๆ ปี (ไม่เกิน 10 ปี) โดยไม่เสียเบี้ยประกันภัยเพิ่มและผู้เอาประกันภัยทุกแผน จะได้รับ "SUPER SAVE CARD" เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
 
ปีที่ทำประกันภัย
แผนเอาประกันภัย
ผลประโยชน์ ข้อ 1, 2, 3
เบี้ยประกันภัย (บาท) 
PREMIER
SAVE
PREMIER
SAVE
1
2,000,000
500,000
3,900
1,100
2
2,100,000
525,000
3
2,200,000
550,000
4
2,300,000
575,000
5
2,400,000
600,000
6
2,500,000
625,000
7
2,600,000
650,000
8
2,700,000
675,000
9
2,800,000
700,000
10
2,900,000
725,000
11
3,000,000
750,000
 
ประกันชีวิตกลุ่ม
 
ประเภทกลุ่ม (Group Life Insurance)
 
การประกันกลุ่ม คือ การประกันที่ให้ความคุ้มครองกับกลุ่มบุคคล ภายใต้กรมธรรม์ฉบับ เดียวกัน สัญญาประกันกลุ่ม เป็นสัญญาระหว่างบริษัทประกันชีวิตกับบริษัทลูกค้า การประกันกลุ่มกำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในหมู่ผู้ประกอบการ เพื่อใช้เป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างของ บริษัท
 
 
PRUDENT & ASSOCIATE CO.,LTD.
บริษัท พรูเด้นท์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
321/69 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อเรา
Tel : 0-2285-4837-9
Fax : 0-2285-4840
Email : support@prudentbroker.com
Line@ : @prudentbroker