ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศ
 
กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศ
(MARINE CARGO INSURANCE POLICY)
 
ผู้เอาประกันภัย :
ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย หรือนายหน้าขายสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ Inco Terms
ความคุ้มครอง :
การสูญเสียหรือความเสียหาย
ของสินค้าที่เอาประกันภัยที่เกิดจาก
ICC
(A)
(B)
(C)
อัคคีภัย ภัยระเบิด

เรือจม เกยตื้น เรือล่ม เรือชนกัน

ยานพาหนะบนบกพลิกคว่ำ หรือตกราง

การขนสินค้าลงที่ท่าระหว่างทางซึ่งใช้หลบภัย

การเสียสละในความเสียหายทั่วไป (GA)

การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัย

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเสียหาย สงคราม ภัยก่อการร้าย

แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า

สินค้าถูกคลื่นซัดตกทะเล

สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อที่เกิดขึ้นขณะขนขึ้นหรือลงจากเรือ หรือระหว่างถ่ายลำเรือ

สินค้าเปียกน้ำเนื่องจากน้ำทะเล หรือน้ำในแม่น้ำเข้าสู่ระวางเรือ หรือเข้าตู้คอนเทนเนอร์ หรือน้ำในแม่น้ำท่วมเข้าสถานที่เก็บสินค้า (ไม่รวมน้ำฝน)

เปียกน้ำฝน

การกระทำด้วยความมุ่งร้ายของบุคคลอื่นๆ

การปล้นโดยโจรสลัด

การลักขโมย

อุบัติเหตุอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายดังกล่าวข้างต้น เช่น แตก หัก ฉีกขาด เปื้อน ภาชนะบุบสลายทำให้สินค้ารั่วไหล ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง

เส้นทางที่คุ้มครอง :
เริ่มตั้งแต่ยกสินค้าขึ้นยานพาหนะ จนกระทั่งยกลง ณ จุดหมายปลายทางที่ได้ระบุ หรือ ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการส่งมอบสินค้า (Inco Terms) โดยคุ้มครองเป็นเที่ยวต่อเที่ยว
อาณาเขตคุ้มครอง :
จาก โรงงานผลิต หรือท่าเรือ ทั่วโลก ไป ท่าเรือ หรือโรงงานผลิตทั่วโลก ทั้งนี้ เป็นการนำเข้า หรือส่งออก หรือซื้อมาขายไป ไม่ผ่านประเทศไทยก็ได้
เอกสารที่ใช้ทำประกัน :
1.
Invoice
2.
Bill of Lading หรือ Airway Bill
3.
Packing List
4.
Letter of Credit (ถ้ามีการเปิด L/C)
5.
(กรุณาแนบไฟล์ส่งกลับมาที่ support@prudentbroker.com)
สินค้าที่ไม่รับประกัน :
1.
สัตว์มีชีวิต
2.
ทองคำแท่ง อัญมณี เพชร พลอย
3.
วัตถุโบราณ
4.
สินค้าที่นำพา หรือขับไปด้วยตนเอง
 
 
PRUDENT & ASSOCIATE CO.,LTD.
บริษัท พรูเด้นท์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
321/69 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อเรา
Tel : 0-2285-4837-9
Fax : 0-2285-4840
Email : support@prudentbroker.com
Line@ : @prudentbroker