ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
 
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
(CARRIER's LIABILITY INSURANCE POLICY)
 
ผู้เอาประกันภัย :
ผู้ประกอบการรับจ้างขนส่ง หรือ บริษัทโลจีสติกส์
ความคุ้มครอง :
ความสูญหายหรือเสียหายของ ของหรือสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยรับจ้างขน ซึ่งผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบ (กฎหมาย พรบ.ขนส่ง) หรือตามสัญญาว่าจ้างที่ได้การตกลงกันไว้ ยกเว้น ภัยธรรมชาติ
เส้นทางที่คุ้มครอง :
เริ่มตั้งแต่ยกสินค้าขึ้นยานพาหนะ จนกระทั่งยกลง ณ จุดหมายปลายทางที่ได้มีการตกลงกันไว้ในสัญญาว่าจ้าง ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองเป็นรายเที่ยว หรือ คุ้มครองเป็นรายปี
อาณาเขตคุ้มครอง :
จาก โรงงานผลิต หรือสถานที่เก็บสินค้า ทั่วประเทศไทย ไปโรงงานผลิต หรือสถานที่เก็บทั่วประเทศไทยหรือขยายอาณาเขตคุ้มครองไปประเทศเพื่อนบ้านจะต้องมีการตกลงกันเป็นกรณีไป
เอกสาร/ข้อมูลที่ใช้ทำประกัน :
1.
จำนวนเงินจำกัดความรับต่อครั้ง
2.
สัญญารับจ้างขน
3.
จำนวนรถบรรทุก
4.
 
สินค้าที่ไม่รับประกัน :
ไม่มี
 
 
 
PRUDENT & ASSOCIATE CO.,LTD.
บริษัท พรูเด้นท์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
321/69 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อเรา
Tel : 0-2285-4837-9
Fax : 0-2285-4840
Email : support@prudentbroker.com
Line@ : @prudentbroker